– Vil bygge nedenfra

ÅSNES: – Jeg har grunnleggende tro på at man bygger gode, utviklende samfunn nedenfra, og ikke fra toppen og ned.