20 år siden så mange fant veien til urnene

EIDSKOG: Har eiendomsskatten ført innbyggerne til valgurnene?