Særlig tydelig er dette i Solør.

I alle de tre kommune går Senterpartiet fram og får omkring 30 prosent oppslutning.

I Åsnes, der man tydeligvis har fått en stor Emilie Enger Mehl-effekt, puster Senterpartiet storebror Arbeiderpartiet i nakken.

Her har partiet en oppslutning på 31,8 prosent (+ 21 prosentpoeng). Til sammenligning hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på 32,1 (-11,2) prosent i Åsnes.

I Grue fikk Senterpartiet en oppslutning på 27,3 prosent, mens Arbeiderpartiet fikk 34,4 prosent.

I Hedmark er oppslutningen 22,3 prosent, da 92,3 prosent av stemmene var talt opp ved midnatt.

Arbeiderpartiet er den store taperen i Hedmark med en tilbakegang på 7,6 prosentpoeng.

Særlig tydelig er dette i Nord-Odal, der tilbakegangen er på 10,5 prosoentpoeng.

Alle partiene går tilbake utenom Senterpartiet og SV.

Tendensen er den samme i Nes, her går også Senterpartiet og SV fram.