De sitter fortsatt - men saken til Fylkesmannen

Ola Cato Lie er fortsatt ordfører i Våler. Og Maj-Liss Sæterdalen er fortsatt varaordfører etter nok en brokete kveld i kommunestyret. Rådmannens innstilling om at de avvik som er i forhold til loven ikke har påvirket valget, fikk flertall med 13–6 i «finalevoteringen».