Gå til sidens hovedinnhold

Forbud mot nydyrking av myr: 2000 mål i Våler blir berørt

Artikkelen er over 4 år gammel

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut høringsforslag om forbud mot nydyrking av myrer. Det vil påvirke prosessen i Våler med salg, utleie og oppdyrking på Haslemoen og store private arealer på Glesmyra.

Grunnen til at et slik forslag er lagt på bordet, er at man ønsker å redusere klimagassutslipp på en billig måte.

Forsker Arne Grønlund ved Nibio sier til Nationen at han mener at et forbud vil være både kostnadseffektivt og ha få negative konsekvenser for landbruket. Ikke alle er enig i det. Nestleder i Bondelaget, Bjørn Grimming reagerer sterkt og sier til Nationen at jordbruksmeldingen fra Stortinget sier at norsk matproduksjon må ikke øke bare for å møte befolkningstilveksten i Norge, men også for å gi økt selvforsyning.

Til det trengs et større jordbruksareal. Mange steder i landet er myr den viktigste arealreserven for å dyrke ny jord. For Vålers vedkommende vil det i første omgang dreie seg om rundt 2200 dekar myr, 400 på Haslemoen og 1800 på Glesmyra.

Gjør som 12.000 andre – følg Glåmdalen på Facebook

Myr på Haslemoen

Våler kommune skal avskoge, selge og leie ut mellom 5000- og 6000 mål skog på Haslemoen til nydyrking. En del av det er myrområder. De er ikke så store, men ligger slik til at det kan bli problematisk med effektiv oppdyrking rundt de aktuelle myrområdene.

– Vi er selvsagt spent på høringen og det som skjer videre når den er over og Stortinget skal behandle et eventuelt forbud nærmere jul. Vi jobber nå med et forslag om hvordan salg og utleie skal gjennomføres, og hva kommunen skal sitte igjen med selv av det hele. Her må vi ta hensyn til at et forbud kan komme. Vi håper å legge fram vårt forslag for salg og utleie for kommunestyret rett over ferien, Asgeir Rustad, kommunalsjef for tekniske tjenester i Våler kommune.

Det handler ikke om de store områdene på Haslemoen som kan bli rammet av et forbud, men beliggenhet og problemene det eventuelt kan føre med seg for avskoging og oppdyrking av omliggende arealer.

– Det er en parsell som ved et forbud ikke vil bli dyrket i hele tatt. Det gjelder en parsell på 170 mål der myr utgjør 40 prosent av arealet. Det vil ikke bli lett å dyrke resten av den parsellen, sier Rustad. Totalt dreier det seg om rundt 400 mål myr i det oppdyrkingsaktuelle området på Haslemoen. Det kunne vært enda mer, men fordi man hadde signaler om at et forbud kunne komme, ble det holdt unna.

Store private arealer

Det er også store arealer på Glesmyra i Våler som er godkjent for torvdrift og som etter det er planlagt brukt til nydyrking. Også i forhold til det er det spenning i Våler kommune om forslaget til Landbruks- og matdepartementet blir vedtatt og satt ut i livet.

Der er det klargjort for torvdrift på rundt 1800 dekar som er tenkt nydyrket i etterkant.

– Der kan det også være aktuelt med enda større arealer, og det samme gjelder flere andre områder i Våler som kan være aktuelle hvis ikke et slik forbud kommer, sier Asgeir Rustad i Våler kommune.

Nestleder i Bondelaget, Bjørn Grimming, sier til Nationen at Bondelaget er klar til å ta nødvendige grep i saken.

Kommentarer til denne saken