– Krysset fungerer, men vi venter på lyset

VENTER PÅ LYSET: Kjersti Olaussen ved Yx-stasjonen og leder i Brasskereidfoss vel, Vegard Bjervamoen, venter på lys i dette trafikkerte området.

VENTER PÅ LYSET: Kjersti Olaussen ved Yx-stasjonen og leder i Brasskereidfoss vel, Vegard Bjervamoen, venter på lys i dette trafikkerte området. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er 15 måneder siden det nye krysset på riksveg 2 på Braskereidfoss ble åpnet. Det fungerer bra. Men lys i krysset og ved bussholdeplassene er ennå ikke på plass.

DEL

– Vi etterlyser det, ja. Det ble lovet at det skulle komme ganske fort etter åpningen av det nye krysset. Men det ser ut til å bli like svart høst og vinter nå som det var i fjor. Det er ikke bra. Så stor trafikk som det er her, burde lyset vært på plass for lenge siden, sier leder i Braskereidfoss velforening, sier Vegard Bjervamoen og driveren av Yx-stasjonen i krysset, Kjersti Olaussen.

Østlendingen la fram saken for Statens vegvesen torsdag morgen, men har ikke fått noen tilbakemelding ennå.

Mange myke trafikanter

Det som bekymrer mest, er at det er mange myke trafikanter på farten i området. Det er bussholdeplasser for begge retninger like sør for krysset. Og det er ikke alltid at fotgjengerne bruker gangbrua for å komme seg over riksveg 2 og til bussholdeplass på andre siden av vegen.

– Det er mye skolebarn og skoleungdom som går over plassen her, og de er ikke alltid like lett å se tidligere morgener og ettermiddager om høsten og vinteren. Det er mange unge i farten også på kveldstid. Med fartsgrense på 80 kilometer forbi krysset og strekningen videre, blir det forholdsvis høy hastighet der folk ferdes til fots og på sykkel i mørket. Veglys vil gjøre det mye tryggere for disse å ferdes her, sier velleder Bjervamoen og Kjersti Olaussen ved Yx-stasjonen.

De har kontaktet vegvesenet, men foreløpig ikke fått noen tilbakemelding på hvor saken står.

Skal opp i NM

Det er også skrevet brev til Våler kommune om saken, og leder i næring- og miljøutvalget, Kjell Konterud, bekrefter at man har fått brevet, og at saken skal tas opp i utvalget for næring og miljø.

– Det er helt klart nødvendig å få veglys på plass snarest mulig i dette området. Derfor tar vi saken opp i utvalget og gjør et vedtak der før vi henvender oss til vegvesenet med ønske om at det skjer noe raskt med dette. Vi vil vite hvor planene for dette er og hvordan de ser ut, sier Konterud.

Ellers er det også et sterkt ønske fra så vel næringsliv som beboere i området inn fra riksveg 2 til Braskereidfoss sentrum om veglys på den strekningen.

– Vi får tro det kommer. Det som var av veglys på den strekningen ble plukket ned for å bli erstattet med nytt. Det har ikke skjedd ennå, sier leder i Braskereidfoss vel, Vegard Bjervamoen.

Artikkeltags