Hun er medlem av Høyre og står på tredjeplass på valglista. Hun er opptatt av barn og unge, og forteller at hun føler hun kan jobbe med disse sakene fordi hun faller i samme kategori selv.

– Jeg vil rett og slett bidra til at ungdommen blir boende i Våler.

Når det kommer til lokalpolitikken så mener Ingrid at det er viktig å ha barn og unge i fokus, nettopp fordi det er de som er Vålers framtid.

Ingrid sier at tilbudene for de unge burde ha et bredere utvalg slik at alle har noe å gjøre etter skoletid.

– Det er alltid idrett som står i fokus, så det er trist å se at de som ikke er interessert i akkurat dette ikke har noe å drive med, sier hun.

Noen av tiltakene Ingrid mener kan hjelpe med dette er 1–10 skole, aktivitetshus og oppvarmet svømmebasseng.

Tiltak som dette, sier Ingrid det er viktig å sette høyt slik at barn føler de blir hørt. Når det kommer opp saker som kommer barn og unge til gode så ønsker Ingrid at det er de unge som skal få si sin mening og være med på utviklingene, i stedet for at noen eldre folk skal sitte og bestemme ting de ikke har peiling på.

– Våler faller mer og mer fra, og livet i bygda blir borte, men jeg vil hjelpe til med det jeg kan, sier hun.

Ingrid sier at hvis denne utviklingen fortsetter kan vi se en kommunesammenslåing i framtida. Ingrid mener at det ikke bare er kommunen som må stå til ansvar for at livet i Våler forsvinner.

– De unge må også engasjere seg og prøve ut og benytte de sosiale tilbudene som iverksettes, sier hun.

– Hva er dine tre hjertesaker?

– Barn og unges oppvekstvilkår, skole og næringsliv.

– Ditt politiske forbilde?

– Fetter Olav.

– Jonas eller Erna?

– Erna

– Buss eller bil?

– Helst buss.

– Hva er ditt standpunkt til kommunesammenslåing?

– Det er lurt, fordi kommunen kan får et større ansvar.

– Helt ærlig, hvem tror du vinner valget?

– Håper og tror Høyre.