(Nettavisen) Utvalget la fram sin rapport torsdag.

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye. Det gir oss ikke bedre kandidater eller arbeidstakere og det har store samfunnsøkonomiske kostnader, sier leder Marianne Aasen av Opptaksutvalget i en pressemelding.

Utvalget, som ble satt ned i 2021, fikk i oppdrag å gå gjennom regelverket for opptak til høyere utdanning. Målet var å foreslå et forståelig og fleksibelt opptaktsregelverk.

Vil fjerne alle tilleggspoeng

Blant forslagene utvalget fremmer, er å fjerne alle tilleggspoeng. I dag kan en skaffe seg studiepoeng ved å gjennomføre blant annet førstegangstjeneste og folkehøyskole. En kan også få studiepoeng for alder. Utvalget mener poengene forsinker oppstarten i høyere utdanning, særlig på studier med mange søkere.

Også muligheten til å forbedre karakterer fra videregående opplæring bidrar til senere studiestart for mange. Derfor foreslår utvalget at forbedrede karakterer ikke skal telle i opptaket, og at søkere som trenger en ny sjanse, i stedet kan ta en opptaksprøve. Det skal være mulig å ta nye fag etter fullført videregående, men ikke forbedre karakterer.

Søkere som trenger en ny sjanse, kan i stedet ta en opptaksprøve, skriver utvalget, som foreslår en kvote på 20 prosent for dette.

Mener det er på høy tid å rydde opp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mottok utvalgets anbefalinger. Han peker på at det er på høy tid å rydde opp i dagens opptakssystem til høyere utdanninger.

– Det gir ikke mening at norsk ungdom skal bruke årevis på å ta opp fag og samle poeng før de kommer i gang. Vi ønsker at flere skal komme i gang med studiene raskt, sier han.

Nå vil han foreslå for regjeringen å sende rapporten på høring.

– Det som er helt sikkert er at alle eventuelle endringer i opptaksregelverket skal varsles i god tid. Og det er ingen endringer som kommer over natten, sier Borten Moe.

NSO er positive

Norsk studentorganisasjon (NSO) synes at det er mange gode forslag, men er skeptiske til forslaget om en standardisert opptaksprøve som en vei inn i høyere utdanning.

– Alle skal ha like muligheter til å kunne komme inn i høyere utdanning. Vi er redde for at en opptaksprøve vil favorisere en spesifikk gruppe, nemlig de som er flinke til å pugge og har nok ressurser til å forberede seg til en slik prøve, sier Maika Marie Godal Dam, leder av NSO.

Forslaget til utvalget bevarer i stor grad reglene for hvordan man kvalifiserer seg til høyere utdanning, samtidig som de viderefører karakterer som hovedmåten for å rangere søkere, mener NSO. For dem har det vært viktig at det som funker godt i dagens system skal videreføres.

– Det er viktig at systemet oppleves som rettferdig. Vi er derfor fornøyde med at utvalget anbefaler å videreføre reglene for å kvalifisere seg til høyere utdanning og at karakterbasert opptak er hovedregelen, sier Godal Dam.

NSO forventer at studentene får være med videre i utviklingen av det nye systemet for opptak til høyere utdanning.

– Vi håper på god dialog med regjeringen i det videre arbeidet, for å sammen sikre det mest rettferdige opptakssystemet for fremtidige studenter, avslutter Godal Dam.