– Jeg føler bare kjærlighet. Det er en vakker dag, og alt er bare flott. Jeg hadde store smerter, men de gikk over med en gang jeg så sønnen min for første gang, sier Magda Szypulska.

Bare noen minutter tidligere ble hun mor for første gang, en opplevelse hun har felles med medsøstre helt tilbake til Evas tid. For pleierne på fødeavdelingen ved Kongsvinger sjukehus er det en daglig opplevelse. For Magda Szypulska intet mindre enn et mirakel.

– Vi tar imot nye borgere hver dag, men rutine blir det aldri. Det er helt genuint å få være med på en fødsel, og se foreldre få et barn. Det er like moro hver gang. Jeg har verdens fineste jobb. Den er slitsom, men utrolig givende, sier jordmor Berit Elseth, og synes det er noe helt spesielt når en kvinne gir nytt liv for første gang.

Fødsel 

Tette rier, bekymret far

Men la oss skru tiden et halvt døgn tilbake i tid, til kvelden før den lykkelige begivenheten fant sted. Hjemme på Galterud gikk den vordende far, Artur Matulewicz rastløst rundt med bekymring i blikket. Terminen skulle først være noen dager senere.

– Turen fra Galterud til Kongsvinger føltes adskillig lengre enn de 15 minuttene den tok, sier han.

Har tatt imot over 800

Natta forløp uten at Gabriel gjorde krav på å bli forløst. Da dagskiftet tok over på fødeavdelingen var det jordmor Berit Elseth som fikk ansvaret for Magda. Elseth har over 30 års erfaring ved Kongsvinger sjukehus, de siste 24 som jordmor, og hun har tatt imot mer enn 800 nye verdensborgere.

Vi tar imot nye borgere hver dag, men rutine blir det aldri.
Berit Elseth, jordmor

Hun kjente også de vordende foreldre litt fra tidligere, de hadde møttes i en fødselsgruppe for førstegangsfødende der blivende mødre får omvisning, veiledning og informasjon om den kommende fødselen.

Det ga Magda og Artur en trygghetsfølelse at det var hun som skulle ta imot barnet deres.

En 11 timers kamp

Da den nye gutten, som allerede hadde fått navnet Gabriel, endelig forlot mors liv, og navlestrengen kunne klippes, hadde fødselen vart i 11 timer, men det er ikke unormalt for en førstegangsfødende, får vi vite.

I løpet av den tiden var det imidlertid ikke få meter pappa Artur hadde tråkket fram og tilbake innenfor den samme sirkelen på fødeavdelingen, mens han vekselvis holdt hendene foran ansiktet og bet seg nervøst i underleppa.

Men det var helt glemt da den nyfødte var vel ute i vår verden.

– Det er alltid noe spesielt med førstegangsfødende. At de er fornøyde og har en god fødselsopplevelse er veldig viktig, sier jordmor Berit.

To er blitt en familie

På føderommet hersker det en tilfreds stillhet. Lyset er av, og en mild bris av sommer kommer fra den lille vindusåpningen.

På et lite bord står både det norske og polske flagget, en halvfull kjekspose og to tomme vannflasker. På senga ligger en liten familie. To er blitt til tre, og alle er slitne etter en strabasiøs fødsel. Ikke minst far.

Et nytt menneske har begynt sin livsvandring, og nok et magisk øyeblikksbilde er skapt på fødeavdelingen ved Kongsvinger sjukehus.

Akuttmedisinsk avdeling

Avdelingsleder: Ingunn Haugsbø Gulli

Antall årsverk: 130

Avdelingen består av følgende enheter:

Seksjon for anestesi, ledes av Peter Spetz

Intensiv, dagkirkrugi og postoperativ, ledes av Ellen Bonnerud

Operasjon, anestisi, sterilsentralen, ledes av Ingunn Togstad

Akuttmottak, ledes av Anita Hellberg

Seksjon for gynekologi, ledes av Damia Al-Heeti

Gynekologisk enhet og fødeavdeling, ledes av Hannele Polvinen

Pediatri (barnelege), ledes av Elisabeth Aasen

Fakta om avdelingen: Består av akuttmottak, anestesi, operasjon, dagkirurgi, intensiv, gynekologi, føde og barn. Fødeavdelingen har i underkant av 400 fødsler per år. Akuttmedisinsk avdeling tar imot pasienter både til planlagt og akutt behandling. Totalt  10900 pasientkontakter årlig fordelt på 1100 innleggelser/døgnbehandlinger, 3100 dagbehandling og 6700 polikliniske konsultasjoner. Flere av enhetene i avdeling for akuttmedisin er serviceenheter hvor pasientene er innom i kortere eller lengre perioder i løpet av en innleggelse.

 

Artur Matulewicz (30) og Magda Szypulska (30) føder sønnen Gabriel. Foto: Robert S. Eik
Artur Matulewicz (30) og Magda Szypulska (30) føder sønnen Gabriel. Foto: Robert S. Eik(FOTO: )