De kommer til Solør fra alle verdenshjørner og lærer norsk språk og kultur gjennom skolegang ved Åsnes opplæringssenter. Også i år får flyktningene anledning til å hjelpe andre ved å samle inn penger til TV-aksjonen.

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt: «Nå er det hennes tur».

– Rydder du i skap, på loft eller i kjeller og finner ting du vil gi bort, tar vi gjerne imot det. Vi ønsker oss lopper av alle slag så lenge de er hele og rene, sier Hilde Elisabeth Holstad ved Åsnes opplæringssenter.

– Men bøker, elektriske apparater, DVD, TV/data-spill og store møbler kan vi dessverre ikke ta imot.

Loppemarkedet arrangeres på Åsnes opplæringssenter lørdag 28. september, men allerede nå tas lopper imot på gamle Østsiden skole hver dag fram til 20. september.

– Det blir også mulighet for å kjøpe kaffe og noe å bite i med en spennende internasjonal vri! Pengene vi får inn, går til Care – en hjelpeorganisasjon som kjemper for fattige kvinners rettigheter, sier Holstad.

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber.

– Med årets TV-aksjon skal vi gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie, uttaler bistandsorganisasjonen Care, som vil gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet.

Når vi gir kvinner disse mulighetene gir det ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet.