– Å finne en løsning haster litt med tanke på eksamen ved Skarnes videregående skole, forteller Olaug Jeksrud, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sør-Odal kommune.

– For at alt skal bli korrekt har vi tatt en ekstra anbudsrunde på leie av modulbyggene. Vi håper at den litt mer permanente løsningen skal være på plass i begynnelsen av mai.

Parallelt med å få plass paviljongen for de omkring 200 elevene ved Korsmo som mistet skolen sin i brannen 19. januar, er man i gang med å utrede hva som skal bli løsningen ved gjenoppbygging. Ekstern prosjektledelse skal hentes inn.

Kommunestyret har bestemt at man i forprosjektet skal se på bygging av tilsvarende skole, eller en storskole. Storskolen blir for alle barneskoleelevene i Sør-Odal, eller både barne- og ungdomsskoleelevene.

– Målet er at kommunestyret kan ta en avgjørelse om hvilken løsning man skal gå for i oktober. Vi bør ha en ny skole på plass innen tre år etter branndatoen, sier Jeksrud.

Forsikringsselskapet betaler nemlig for leie av skolebrakker i tre år. Deretter må kommunen selv betale omkring 200.000 kroner i måneden.