Det arbeidet er i gang, forsikrer regjeringen.

Utenriksminister Børge Brende (H) understreker at han under sine besøk i USA har hatt samtaler med mange av Trumps medarbeidere.

– Vi har god inngang til mange av dem som også jobber opp mot Trump. Men vi må selvsagt videreutvikle det samarbeidet fremover, erkjenner Brende overfor NTB.

Han legger heller ikke skjul på at valgutfallet var overraskende, meningsmålingene tatt i betraktning.

Avgjørende måneder

Brende står ved sin kritikk av Trumps valgkamputtalelser om NATO, global handel og minoriteter. Samtidig ønsker han nå å ta Trump på ordet når han sier han vil være en president for alle amerikanere.

– Vi må ta med oss de positive elementene som er i et veldig komplisert landskap når vår nærmeste allierte har valgt Trump, mener Brende.

Norske myndigheter deler skjebne med mange andre når de nå tar fatt på arbeidet med å finne ut hva Trump egentlig vil politisk.

Stikkordene for Brende er NATO, sikkerhet, handel og klimapolitikk.

– Det blir noen avgjørende måneder nå når det gjelder utformingen av den politikken fra en Trump-administrasjon, konstaterer utenriksministeren.

– Ivareta interesser

Valgutfallet dominerte også norsk politikk onsdag. Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på at Trump i valgkampen har lansert syn på samfunn, politikk, verden og forholdet mellom land som er fjernt fra det vi har forbundet med amerikansk lederskap.

Brende understreket at Norge nå skal forholde seg til Trump og hans rådgivere.

– Det viktige nå for Norge er å jobbe bevisst fremover med den nye amerikanske administrasjonen for ikke minst å ivareta våre og Europas interesser, sa Brende i Stortingets muntlige spørretime.

Konkret pekte han på behovet for å ivareta nære sikkerhetspolitiske bånd og for å sikre at USA fortsetter å være en aktiv medspiller i internasjonal handel.

– Moderert kommentarer

I valgkampen skapte det stor uro at Trump sådde tvil om hvorvidt NATO vil komme allierte til unnsetning i en krise. Men ifølge Brende har den påtroppende presidenten moderert uttalelsene.

Trump anses også som en bremsekloss for internasjonal handel og har truet med å si opp avtaler.

Norge og Europa må stå opp for prinsipper som har ført til større verdenshandel, økt velstand og gode resultater i kampen mot fattigdom, ifølge Brende.

– Jeg håper vi ikke kaster den suksessoppskriften over bord, sier han. (ANB-NTB)