Halvårstall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at det også i år er en klar økning av sjåfører som blir anmeldt for ruspåvirket kjøring av UPs mannskaper, skriver UP på Twitter.

– Økningen fra første halvår i 2016 til de seks første månedene i 2017 er på over 12 prosent (fra 1209 til 1357).

Og det er faktisk mer enn dobling av rustatte fra 2014 (553), forteller Utrykningspolitiet fra sin halvårsrapport.

Utrykningspolitiet mener at dette i stor grad skyldes at UP har hatt fokus på rus.

Politiet har den siste tiden tatt i bruk nye metoder og utstyr for å avdekke kjøring i ruspåvirket tilstand, og de mener at det er disse metodene som gir resultater. Ikke at det er flere som kjører ruspåvirket i trafikken.

 

Av de 1357 russakene til UP 1. halvår 2017 var det førerkortbeslag i 635 av sakene.

I de sakene der det ikke ble førerkortbeslag kan det være at vedkommende ikke hadde førerkort eller tilfelle av lavpromille.

Halvårstallene fra UP viser også at det i disse – som i andre saker som politiet håndterer – er det menn som dominerer. I 87 prosent av sakene dette halvåret, var menn gjerningspersonen.

48 har mistet livet

Tallene fra Trygg Trafikk viser at 48 mennesker har mistet livet på veiene hittil i år.

– Normalt er sommermånedene høysesong for ulykker. Hittil har 48 mistet livet i år, mens på samme tid i fjor hadde 62 omkommet. Junitrafikken tok livet av 11, av disse var sju menn og fire kvinner, forteller Trygg Trafikk i sin halvårsstatistikk.

Gjør som 12.000 andre – følg Glåmdalen på Facebook

Bryter fartsgrensen

En undersøkelse som er gjort av Transportøkonomisk institutt, viser at mer enn halvparten av trafikantene overtrer fartsgrensene.

44 % oppgir at de ikke overholder fartsgrensen i en 50-sone, mot 65 % i 80-sone.

 TØI-rapporten viser tendenser til mer trafikksikker adferd på flere områder. Men den bekrefter samtidig at befolkningen ikke er blitt mer positive til innføring av tiltak for økt sikkerhet.

Farlig sommertrafikk

Møte- og utforkjøringer utgjør flesteparten av ulykkene i sommerhalvåret og Trygg Trafikk ber sjåfører være sitt ansvar bevisst.

– Det er viktig at du avpasser farten og kjørestilen etter forholdene. Som sjåfør har du hele tiden ansvaret for deg selv og andre. Det er også viktig å minne om at trafikkbildet er komplisert i sommerukene. Det er mye trafikk på veiene, mange turister er ukjente med norske kjøreforhold, i tillegg øker antall motorsykler, syklister og andre sårbare trafikantgrupper, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.

– Det er krevende for mange å kjøre lange strekk og noen fristes til å trykke ekstra hardt på gassen.

 Lengre kjøreturer, stress for å komme seg raskt fram og uoppmerksomme sjåfører utgjør en betydelig risiko. Skal vi ha et håp om at den positive trenden med reduksjon i antall omkomne skal holde seg utover sommeren, må folk ta det med ro, sier Årøen.

LES OGSÅ: Slik blir UP-sommeren i vårt distrikt