UP-betjent: – Noen bryter ut i gråt

Det svir å få bot. Likevel hjelper det fint lite å argumentere når du først er blitt stoppet av UP.