Johan Aas (Frp) tok opp situasjonen for ungdomsskoleelevene og -lærerne på Austmarka i en interpellasjon i kommunestyret.

Han viser til at det allerede foreligger to søknader om elevflytting fra Austmarka til sentrum når den nye ungdomsskolen står klar høsten 2018.

I tillegg mener han at Austmarka-lærerne må få være med og søke på de nye stillingene ved storskolen – på lik linje med ansatte ved dagens tre andre u-skoler i kommunen.

Ordfører Sjur Strand (Ap) svarte at det er nødvendig å komme lenger i prosessen med den nye ungdomsskolen før man tar drøftingen på om ungdomstrinnet på Austmarka skal innlemmes i den nye ungdomsskolen. Han antydet at en slik debatt bør tas til høsten når politikerne skal behandle søknadene om skolebytte.

– Jeg synes svaret ditt er for lite konkret, og inneholder lite nytt. Det handler om å gi et likt tilbud til alle, både elever og lærere. Elevgrunnlaget er skjørt allerede – hvor går smertegrensen? For lærerne har tilsettingsprosessen ved den nye skolen begynt allerede, og noen risikerer å bli overtallige dersom ungdomstrinnet på Austmarka legges ned, var responsen fra Johan Aas (Frp).