Gå til sidens hovedinnhold

Underskudd på 8,3 millioner i Våler – og den dårlige trenden fortsetter i 2019

Artikkelen er over 1 år gammel

Våler hadde et underskudd på 8,3 millioner kroner i 2018 og står nå med et underskudd på fire millioner kroner etter årets fire første måneder. Men et nytt alternativ til ny skole og aktivitetshus gjør at det hersker optimisme og tro på realisering av det.

Formannskapet har godkjent kommunens årsregnskap og årsrapport. Merforbruket på 8,3 millioner i driftsregnskapet skyldes i hovedsak den nye ordningen med at kommunen selv må dekke mer av utgiftene til ressurskrevende brukere for de to siste årene.

Merforbruket dekkes ved bruk av overskuddsfond. Udekket merforbruk på 609.424 kroner skal dekkes ved bruk av lån.

Lanternen 3 pluss

De stygge tallene til tross hersker det optimisme blant Våler-politikerne. Det skyldes blant annet at man anser det som mulig å bygge ny skole og aktivitetshus. Og årsaken til det igjen er at det nå er utarbeidet nok et forslag, kalt 3 pluss.

Det går ut på at det hele samles i to bygg. Det ene blir ny skole, det andre aktivitetshus med 12,5 meters svømmebasseng og en kompakt løsning som gjør at man får felles garderober for idrettshallen og svømmebassenget.

Det nye alternativet, som alt tyder på blir vedtatt i kommunestyret om en drøy uke, går videre ut på at biblioteket flyttes til bankbygget, mens dagens biblioteklokaler blir lærerværelser.

– Å få biblioteket nærmere sentrum tror jeg blir en veldig bra løsning. Bra er det også at vi ved å samle det hele i to bygg i stedet for tre med eget bygg for basseng, får færre kvadratmeter å drifte. Vi holder oss også på 2016-kroner, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Sparer 17 millioner

Det nye alternativet til skole og aktivitetshus, Lanternen 3 pluss, er beregnet til 197 millioner kroner, mens det rimeligste alternativet før Lanternen 3 pluss var på 214 millioner kroner.

Rådmann Eivind Alnæs og ordfører Lise Berger Svenkerud understreker at det må til en finansieringsplan for prosjektet, og at formannskapet har fått i oppdrag å lage en slik plan som skal være klar til behandling i slutten av august.

– Det er sterk vilje til å realisere prosjektet med minst mulig bruk av lån. Våler er en rik kommune med penger i bank, fond og eiendom, sier rådmannen.

– Lanternen 3 pluss må bli løsningen, enten den eller ingenting. Det har vært et langt svangerskap med dette prosjektet. Men nå er vi på fødestua, og forløsningen er like rundt hjørnet innenfor den opprinnelige økonomiske rammen. Formannskapet lager nå en økonomisk plan som eventuelt blir godkjent i september, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Flere årsaker

Det negative avviket fra justert budsjett for 2018 med minus 8,3 millioner kroner karakteriseres som svært uheldig med tanke på at rådmannen har satt i gang tiltak for å redusere kommunens driftsutgifter. Rådmannen mener at avviket har oppstått som en følge av endringer i forutsetningene som budsjett og prognoser er basert på.

Blant annet bygde det på at kommunen skulle ta imot flyktninger. En stund inn i 2018 kom beskjeden om at kommuner med mindre enn 5000 innbyggere ikke skulle få bosette flyktninger. Det førte til at kommunen mistet mellom en halv- og én million kroner i forhold til budsjett.

Videre var driftsinntekter på 2,7 millioner kroner ved ekstra avvirkning i kommuneskogen, salg av Gravberget skole med bygninger til 1,6 millioner kroner, utbetaling av minsteavdrag som i etterkant viste seg det ikke hadde vært nødvendig å utbetale, samt manglende finansiering av prosjekter med bundne fondsmidler på 0,6 millioner.

Dette er forhold som har vært med på å skape merforbruket, skriver rådmannen i sine kommentarer.

Kommentarer til denne saken