Thomassen støtter seg på en resolusjon vedtatt på partiets fylkesårsmøte nylig.

– Ulempene må fordeles, sier Thomassen til Østlendingen.

I tillegg til at Hedmark Pensjonistparti krever at Stortingets vedtak om ulv må iverksettes snarest, mener partiet altså at ulvesonen må oppheves.

– Vi erkjenner plikten til å opprettholde mangfoldet i faunaen vår, men denne plikten skal ikke være til skade eller en trussel for dem som driver med bufe. Husdyr og rovdyr kan vanskelig forenes. Videre skaper forvaltningen av ulv stor spenning mellom dem som lever innenfor ulvesonen og dem som lever utenfor sonen. Et viktig tiltak for å redusere spenningen, er å oppheve ulvesonen. Det kan tilfredsstille både ulvemotstandere og de som er tilhengere av ulv. Det kan åpne for å øke måltallet for ulv, og at byrdene fordeles mer rettferdig enn nå. Totalt sett kan det bety en virkelighetsforståelse som er mer sammenfallende enn i dag, sier Thomassen på vegne av Hedmark Pensjonistparti.

Jussprofessor: – Helgesens forslag vil gjøre det lettere å felle ulv

Fikk nærkontakt med ulv: - Sto helt rolig til jeg bare var to meter unna