Helgesens ulveforslag kan bli behandlet i ekspressfart

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om regjeringens sak til Stortinget om ulv.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om regjeringens sak til Stortinget om ulv. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Venstre mener det er unødvendig, men Stortingets energi- og miljøkomité kan tirsdag velge å hurtigbehandle regjeringens ulveforslag.

DEL

Da miljøminister Vidar Helgesen (H) fredag la fram sitt forslag til endringer i naturmangfoldsloven, slo han fast at tempoet i Stortingets behandling av saken ville avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen denne vinteren.

Jaktsesongen utløper 31. mars, så lovbehandlingen må i så fall skje i ekspressfart. Det ser ikke komitéleder Ola Elvestuen (V) noen grunn til.

– Det er ingen grunn til å hastebehandle denne saken. Det er avklart at ulvene det her er snakk om ikke har noe skadepotensial. Men jeg vil selvsagt lytte til de andre partiene, sier Venstre-representanten.

LES OGSÅ: Helgesens forslag vil gjøre det lettere å felle ulv.

Ikke bestemt

Dersom komiteens flertall er av en annen mening og ønsker hurtigbehandling, bør dette i så fall avklares på tirsdagens komitémøte, mener Elvestuen. Høyres Eirik Milde er av en annen oppfatning.

– Vi skal velge saksordfører, men jeg mener det ikke nødvendigvis må avklares på første møte om saken skal hurtigbehandles eller ikke. I Høyre har vi ennå ikke avklart dette spørsmålet, sier Milde til NTB.

Arbeiderpartiet, som inngikk ulveforliket på Stortinget med regjeringspartiene og KrF, har heller ikke tatt stilling til innholdet i lovforslaget eller spørsmålet om hurtigbehandling.

– Vi har ikke behandlet saken ennå i stortingsgruppa. Det vil trolig først skje på gruppemøtet onsdag om halvannen uke, men vi tilpasser oss selvsagt dersom det blir lagt opp til et annet tempo. Foreløpig har vi kun tatt regjeringens lovforslag til etterretning, sier Aps Terje Lien Aasland til NTB.

LES OGSÅ: Regjeringen vil endre naturmangfoldsloven.

– Lettere

Helgesens lovforslag kom fredag raskt under angrep – fra begge kanter i den opphetede ulvedebatten. Men jussprofessor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo slår overfor NTB fast at lovendringen gjør det lettere å felle ulv.

Forslaget om en ny bestemmelse i naturmangfoldslovens paragraf 18 innebærer at det i vurderingen av uttak av ulv kan legges vekt på "vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn".

– Her er det ikke lagt inn noe krav om at det skal være skade. Her kan man felle ut fra mange forskjellige hensyn, sier Fauchald til NTB.

Fortsatt begrensninger

I forslaget heter det at slik felling kun skal skje i "strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning". Selv om det blir lettere å felle ulv, er det altså ikke fritt fram.

– Det er noen uttalelser i selve lovproposisjonen om hvordan eksisterende bestemmelser i naturmangfoldsloven skal forstås. Her er det flere uttalelser som indikerer en restriktiv praksis fra departementet hva gjelder muligheten til å felle ulv. Her kan ulvemotstanderne ha gode argumenter til å være kritiske, mener professoren.

Og skulle loven bli vedtatt, vil slike uttalelser i framtiden utgjøre et argument for hvordan bestemmelsene i loven skal forstås – for eksempel hvis en klagesak skulle ende i retten, forteller Fauchald.

Artikkeltags