Forskningsinstituttet Ruralis som har gjort funnene ved å analysere tall fra SSB, Rovbasen og den årlige spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk, ifølge Nationen.

– Hovedfunnet fra de kvantitative analysene er at sauebønder i kommuner hvor det har vært tap av sau til ulv siste fem årene har høyere forekomst av angst og depresjonssymptomer sammenlignet med sauebønder ellers i landet og bønder i samme område som ikke driver med saueproduksjon, sier forsker Alexander Zahl-Thanem til avisen.

Forskerne har også gjennomført dybdeintervjuer med bønder i flere kommuner i Hedmark. Her forteller bøndene om stress og redusert livskvalitet og at de ikke får sove om natta når de vet det er ulv i nærheten.

– Bøndene beskriver også hvordan de gruer seg til å slippe dyra i utmarka på grunn av risikoen for rovdyrangrep, sier forskeren.