Elvestuen: – Ulven har ikke vandret tilbake til områder nord for ulvesonen

GENETISK VIKTIG: Hannulven som ble bedøvd fra helikopter ved Femunden veide 42 kilo.

GENETISK VIKTIG: Hannulven som ble bedøvd fra helikopter ved Femunden veide 42 kilo. Foto:

Klima- og miljøministeren ber stortingsrepresentant forholde seg til informasjon fra forvaltningen og overvåkningsprogrammet.

DEL

Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hedmark, stilte før jul et spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Der skriver hun at ulven som ble flyttet med helikopter fra Engerdal til Kongsvinger har vandret tilbake til Engerdal igjen.

– Også tidligere forsøk på å flytte ulv i Europa har stort sett vært mislykkede. Belastningen fra ulv er over bristepunktet, kommenterte Mehl i det skriftlige spørsmålet.

– Hva mener statsråden må til for at grensen er nådd slik at det kan gis fellingstillatelse på ulven?, avrunder hun spørsmålet med.

Spørsmålet ble besvart at Ola Elvestuen (V) 24. desember:

– Opplysningene som legges til grunn i spørsmålet er ikke riktige. Jeg vil anbefale representanten å forholde seg til informasjon fra forvaltningen og overvåkningsprogrammet, skriver klima- og miljøministeren.

Han fortsetter med å si at den genetisk viktige ulven som ble flyttet fra samiske beiteområder i Engerdal kommune i midten av november er radiomerket og følges tett opp.

– Ulven har så langt (per 19. desember) ikke vandret tilbake til områder nord for ulvesonen, fortsetter Elvestuen.

Han skriver til slutt at forvaltningen fortsatt vil ha en tett oppfølging av ulven, og at situasjonen og eventuelle behov for nye tiltak vurderes fortløpende av Fylkesmannen og Miljødirektoratet ut ifra hvor ulven befinner seg.

Nå er det fem ulverevir i Elverum: – Én hund blir i snitt drept per år per ulverevir. Og det blir større uttak av elg

Undersøkelse: Flere fornøyd med dagens rovdyrvern

Flytt-ulven fra Elgå vandrer fortsatt mye

Artikkeltags