Tolv ulver felt i årets ulvejakt

UNG HANN: Ulven som ble skutt på reveåte på Åsta var en ung hannulv, trolig ikke mer enn 10 måneder gammel.

UNG HANN: Ulven som ble skutt på reveåte på Åsta var en ung hannulv, trolig ikke mer enn 10 måneder gammel.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I løpet av lisensfellingsperioden fra 1. oktober til 31. mars er det felt seks ulver på lisensfelling her i landet. I tillegg ble det felt 67 gauper og 52 jerv.

DEL

I tillegg er ytterligere seks ulver som er avgått på andre måter belastet lisensfellingskvoten. Det er to ulver færre enn i samme periode i fjor, opplyser Miljødirektoratet.

Under årets gaupejakt, der det var en totalkvote på 82 dyr, ble det felt 67 gauper, melder Rovdata. Flest gauper ble felt i Sør- og Midt-Norge, som også har det høyeste antallet registrerte familiegrupper.

Årets jaktuttak av gaupe er noe lavere enn 2015, og er delvis et resultat av lavere kvoter i enkelte av regionene, men også at kvoten ikke ble fylt i alle regioner. I Troms og Finnmark ble ingen gauper felt under ordinær jakt, mens to gauper ble felt under skadefelling

Etter en sterk økning i antall felte gauper fra 58 gauper i 2007 til 137 gauper i 2011, er fellingstallene de siste fem årene ligget jevnt på mellom 60 og 80 gauper. I samme periode har bestandsstørrelsen variert mellom 69 og 53,5 familiegrupper.

I tillegg til gauper og ulv ble det felt 52 jerver i løpet av lisensfellingsperioden fra 10. september 2015 til 15. februar i år. Det er fortsatt behov for ekstraordinære uttak av jerv i enkelte deler av landet for å redusere skader på husdyr og tamrein, ifølge Rovdata.

LES OGSÅ:

Artikkeltags