Denne uken er det gitt løyve til å skyte ulv på skadefelling både i Hedmark og Trøndelag.

Nationen skriver at Fylkesmannen onsdag innvilget en tillatelse til skadefelling av én ulv i kommunene Holtålen og Midtre Gauldal, samt i deler av kommunene Selbu og Tydal. Bakgrunnen er at det er funnet tre sauer som er drept eller skadd i Selbu kommune.

Tillatelsen varer fram til 31. juli eller til det eventuelt er felt ulv.

Fylkesmannen i Hedmark har for øvrig gitt fellingstillatelse på en ulv i Engerdal, ifølge NRK. Årsaken er at det er blitt observert ulv nær reinbeitedritriktet.