Fersk rapport om betydningen av rovdyr

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) undersøkt hvilken betydning rovviltbestandene har for landbruk og matproduksjon i Norge, og om målene for rovviltforvaltningen nås.