Over 100 ulver i Norge

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Så langt i vinter er det påvist mellom 101 og 107 ulver i Norge. 52 av disse er påvist kun i Norge, mens mellom 49 og 55 ulver er påvist i både Sverige og Norge.

DEL

Rovdata har offentliggjort en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge.

Det er Høgskolen i Innlandet som lager rapporten på oppdrag fra nettopp Rovdata.

Tolv av ulvene er avlivet som har blitt registrert har blitt avlivet. En av disse ble tatt i Sverige.

– Hvis vi trekker fra døde dyr og sammenligner de foreløpige tallene fra april 2017 med samme tid i fjor, er det påvist mellom seks og elleve flere ulv i landet nå enn for ett år siden. Så langt i år er det påvist flere dyr i grenserevirene, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg.

Sammenlignet med tallene fra ett år siden har antallet helnorske ulver gått ned med ni dyr, fra 61 til 52.

– Dette kan i stor grad forklares med at Slettåsflokken har fått endret revirstatus. Reviret ble kun påvist på norsk side av grensen forrige vinter, men har i vinter fått grenserevirstatus etter at lederulven i flokken har blitt påvist også i Sverige, sier Kindberg.

Også vinterene 2013 – 2014 og 2014 – 2015 var Slettåsreviret ansett som et grenserevir.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål for ulv. Målet er fire til seks ulvekull. Tre av disse må være født i helnorske revir.

Så langt i vinter er det bekreftet valpekull i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Aurskog, samt i seks grenserevir i 2016.

– Ut fra Stortingets beregninger for yngling gir dette sju valpekull i 2016, som er en reduksjon på to valpekull i forhold til 2015, sier prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet, Petter Wabakken.

Det er så langt påvist 5 helnorske ulveflokker og 7 flokker i grenserevir.

Det er i tillegg påvist 6 helnorske revirmarkerende par og 3 par i grenserevir.

– I vinter har det vært samlet inn rekordmange DNA-prøver i regi av Statens naturoppsyn og Høgskolen i Innlandet. I tillegg har publikum vært flinke til å bidra. Siden overvåkingssesongen startet 1. oktober er det registrert 661 ekskrement-, urin- og hårprøver av antatt ulv i Rovbasen, sier genetiker Øystein Flagstad i Rovdata.

Får ikke lov til å utslette Osdalsflokken

Ensom ulv i rovviltnemnda 

Artikkeltags