Har påvist 69-73 ulver i Norge

Det fins rundt 70 ulver i Norge nå.

Det fins rundt 70 ulver i Norge nå. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

DEL

Høgskolen i Hedmark har på oppdrag fra Rovdata sammenstilt det som til nå er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2016-2017.

I en redegjørelse på Rovdata framgår som følger:

Minst 4 helnorske ulvekull

– Det er så langt i vinter påvist årsvalper i de fire helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Slettås, alle i Hedmark fylke. De to siste er innenfor ulvesonen, mens Osdalen hittil i vinter kun er registrert utenfor. Julussaflokken har de siste årene brukt et areal som er jevnt fordelt innenfor og utenfor sonen. I tillegg er det påvist ulvekull i Varåa, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. I Aurskogreviret er det også påvist yngling, men det er foreløpig usikkert om dette reviret er helnorsk eller et grenserevir, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Kan være flere ulvekull

Det gjenstår fortsatt å gjøre opp status i flere ulverevir i løpet av denne vinteren. I Skillingmarkreviret som i fjor berørte deler av Østfold, Akershus og Hedmark er det påvist en ulveflokk på sju individer. Revirene Mangen og Flisdalen, hvor det ble påvist ulvekull i fjor, er status i år foreløpig høyst uklar. I Østmarkareviret, like utenfor Oslo, er det foreløpig kun påvist ei enslig tispe, som ble født i reviret i fjor. Tispa i Hobølreviret som har gått alene der i et par år har muligens fått seg partner, men det er foreløpig uavklart.

Forskerne forventer at det vil bli registrert flere ulveflokker i grenserevir utover vinteren.

Flest ulver i ulvesonen

Når de seks ulvene som er kjent avlivet fram til 15. desember er blir trukket fra, er det foreløpig registrert 63-67 ulver her til lands i vinter, hvorav 39-41 ulver med helnorsk tilhold.

– Nesten alle ulver er konsentrert i ulvesonen. Av enslige ulver som ikke er felt ved lisensjakt er kun 1-2 enslige så langt i vinter kjent utenfor ulvesonen i Norge, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Hedmark, i redegjørelse på Rovdata.

Ber om din hjelp

Det har til nå vært dårlige snøforhold i sørligere deler av norsk ulvesone, i sørlige Hedmark, Oslo/Akershus og Østfold. Med mer snø og mer omfattende sporing er det ikke usannsynlig at det senere i vinter kan bli dokumentert flere valpekull i områdene.

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen av ulv i tiden framover ved å melde fra om observasjoner av ulv eller spor og sportegn til Statens naturoppsyn (SNO), Høgskolen i Hedmark eller via rapportsystemet Skandobs på internett og app.

– Alle meldinger om spor eller observasjoner av ulv mottas med takk. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i år, sier Petter Wabakken til Rovdata.

Rekordmange ulver forrige vinter

I fjor ble det registrert rekordmange ulvekull i Norge med til sammen sju valpekull i ulveflokker med helnorsk tilhold, samt fire kull i grenserevir. Dette tilsvarer ni kull. Det ble da også påvist 65-68 ulver kun i Norge og minst 25 ulver i grenserevir som var markant flere enn året før. Det tilsvarer til sammen cirka 90-93 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal.

Konklusjonen etter forrige vinter var at bestandsmålet var nådd med god margin: Lenke til nyhetssak Markant økning i antall ulver i Norge

En ny endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2016-2017 er sammen med svenske kollegaer planlagt ferdigstilt til 1. juni 2017.

Les den første foreløpige statusrapporten fra ulveovervåkinga i vinter her:
Ulv i Norge pr. 15. desember 2016. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2016-2017. Rapport 1.

Les mer om status på ulv i Norge sist vinter her.

Artikkeltags