Hundevester og rovdyrsikre gjerder mot ulv

SØKER: Ulvekommuner søker om midler til konfliktdempende tiltak.

SØKER: Ulvekommuner søker om midler til konfliktdempende tiltak. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Beskyttelsesvester for hunder og rovviltgjerder kan bli en realitet i flere kommuner som har ulv,

DEL

Det er Dagsavisen som har gjennomgått søknader fra kommuner som har fått penger fra den nye statlige støtteordningen for kommuner med ulverevir. Formålet med ordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner som har ulv innenfor sine grenser.

26 kommuner kan søke om støtte, men flere har unnlatt å søke eller nektet å motta penger fra ordningen. Samtidig har 13 av kommunene mottatt i alt 18,2 millioner kroner som skal brukes på tiltak som er ment å være konfliktdempende.

Flere av disse kommunene opplyser at de ennå ikke har bestemt seg for hvordan pengene helt konkret skal brukes, men søknadene de har sendt Miljødirektoratet gir en pekepinn om deres planer.

Både Aurskog-Høland og Våler i Hedmark nevner støtte til beskyttelsesvester for hunder. Aurskog-Høland omtaler også supplerende støtte til rovviltgjerder for både småfe og storfe. Også Våler som vil samarbeide med Åsnes, mener «rovdyrsikre gjerder» er et fornuftig tiltak.

Enebakk foreslår å bruke penger på å etablere fellesbeite, mens Våler vil tilrettelegge for beite på innmark og bygdenære utmarksområder. Enebakk nevner også informasjon til skoleelever og foreldre, samt «konfliktdempende tiltak på sosiale medier».

Skiptvet, Hobøl, Spydeberg og Våler i Østfold, foreslår i fellesskap å bruke penger på blant annet skoleturer for ungdomsskoleelever, faktabrosjyre om rovdyr og informasjonsbrosjyre om rovdyrangrep.

Elverum mener «gjerdehold, nydyrking, merking, radioklaver og utstyr til å beskytte hund» kan være aktuelle tiltak «som hushold og jaktinteresser» kan få støtte til.

Artikkeltags