Den store mobiliseringen skjer etter Klima- og miljøministerens helomvending i ulvesaken der han likevel ikke gir tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

Hele ni busser settes opp fra Hedmark og Oppland 4. januar, og arrangementet har fått navnet «Markering for en demokratisk ulveforvaltning».

– Jeg tror dette blir et bygdeopprør man sjelden har sett maken til i Oslo, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark, til Glåmdalen.

Planen er å gå i samlet flokk fra Stortinget til Klima- og miljødepartementet der blant andre Gjems vil holde appell.

– Dette blir en markering hvor mange hundre innbyggere, jegere, beitenæring, grunneiere og friluftsfolk tar seg fri fra jobben og reiser innover. Et tjuetalls ordførere fra Hedmark og Oppland vil stille. TV2 vil dekke markeringen, forteller Gjems.

– Hva tror du er realistisk å oppnå?

– Klima- og miljødepartementets saksbehandling fram mot stortingsbehandling er slett. Vurderingsgrunnlaget og lovgrunnlaget viser seg å være altfor dårlig avklart og kommunisert mot Stortinget. Dermed har våre øverste folkevalgte på Stortinget fattet et vedtak som ikke lar seg gjennomføre i praksis, mener Gjems, og fortsetter:

– Vi krever nå at Stortinget tar fatt i lovgrunnlaget, og tilpasser det slik at det kan brukes som grunnlag for en forvaltning i tråd med folkeviljen, altså tilpasset stortingsflertallets vedtak om bestandsmål for ulv. Vi vil med markeringen vise at Departementets spill betyr mye for folks livskvalitet og at de nå må snu og tilpasse politikken til demokratiet. Det skal vi forsøke å få frem på en fredelig måte. Nok er nok nå, sier Knut Arne Gjems.