Stortinget avviser Helgesens ulveforslag

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

OSLO: Ingen av partiene på Stortinget slutter opp om forslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om å endre naturmangfoldsloven.

DEL

– Statsråden er i realiteten satt under administrasjon av Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke engang Helgesens eget parti vil stemme for forslaget hans, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (Sp) til NTB.

Energi- og miljøkomiteen avga onsdag innstilling i saken. Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.

– Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.

Venstre-glede

Venstre mener forskriftsendringen ikke er av særlig betydning fordi lov står over forskrift. Partiet gleder seg over at naturmangfoldsloven forblir uendret, og viser til samarbeidsavtalens formuleringer om dette.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen mener det bare er naturmangfoldsloven som hindrer stortingsflertallet i å oppnå økt lisensfelling av ulv.

– Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning. Men med det lave bestandsmålet som Stortinget insisterte på, er det ikke mulig, sier Elvestuen.

Blindspor

Senterpartiets Marit Arnstad mener på sin side det ikke er nødvendig å endre naturmangfoldsloven for å sikre økt uttak av ulv.

– Dette er et blindspor som statsråden selv la ut på. Faktum er at et klart flertall på Stortinget nå slår fast at våre merknader skal legges til grunn for videre oppfølging, praktisering og forvaltning av ulv i Norge, sier hun.

Skogeierforbundets leder Erik Lahnstein, som selv er tidligere Sp-politiker, ser saken på samme måte som Arnstad.

– Det er svært gledelig at Stortinget nå sikrer et vesentlig større uttak av ulv enn det som følger av den snevre fortolkningen av lovverket som regjeringen har gått inn for. Her har flertallet lyttet til folks uro og instruert regjeringen om å gjøre det samme, sier han.

Artikkeltags