Det var for noen dager siden at Eidskog kommune fikk forespørsel om utsetting av villsau som en buffer mellom sau og ulv.

– Ulvebestanden i Norge er truet, og det er et stort problem at saueeierne ikke passer godt nok på dyrene sine. Resultatet er at ulven forsyner seg av godbitene den snubler over i sitt naturlige habitat. Dette kan ikke fortsette, og vi ønsker derfor å slippe en hel del villsau i utmark i Eidskog. Håpet er at ulven skal forsyne seg av villsauen slik at antall beitedyr som tas av ulv skal gå ned, skriver Thomas Larsen i et brev til kommunen, og oppgir kun et postboks-nummer i Oslo som responsadresse.

Ordføreren ikke lamslått

– Her kan vel Eidskog bli en fåregangskommune?

– Jeg tror ikke det er dette området vi skal utmerke oss på, sier ordfører Knut Gustav Woie, og utdyper sitt syn i svarbrevet til initiativtakeren:

– Villsau er det populære navnet på rasen gammelnorsk sau, og er i Norge individmerket og registrert. Derfor har vi nok ikke vill sau i landet vårt. Men om du likevel skulle ha slike umerkede dyr er nok disse mer sjeldne enn ulv, og bør ikke brukes til et slikt formål som du foreslår, skriver bonden og ordføreren.

Han synes forespørselen er en smule spesiell, men er på ingen måte lamslått.

– Men det er et forslag du hopper bukk over?

– Jeg tar henvendelsen seriøst, om enn kanskje med et lite smil. Men tallet på rovdyrskadet sau i Eidskog er nå veldig lavt. Tiltaket kunne vært mer positivt for elg og rådyr, som blir hardt beskattet av ulven. Men konsekvensen ved å gi ulven et mer variert kosthold er at attraktiviteten for bosetting også øker, og det er vel ikke hensikten? spør Sp-ordføreren.

Kastes ikke til ulvene

Woie er dessuten opptatt av dyrenes juridiske ståsted.

– Det er uklart for meg om sau og ulv har de samme rettighetene. En telefon til dyrepolitiet, som vi nå har fått, gjorde meg ikke klokere, sier han.

– Sett fra sauens perspektiv, uansett om den er vill eller tam, må det føles svært stigmatiserende å bli sett på som mat for rovdyr, mener ordføreren, som ikke vil ofre sau for å redde sau.