Pengene bevilges i forslaget til revidert nasjonalbudsjett og skal gå til en ny tilskuddsordning for kommuner i ulvesonen, til merking av ulv og til tiltak for å øke kunnskapen om ulv.

Redusere belastning

– Pengene skal bidra til å redusere belastningen som noen opplever i områder med ulverevir, sier Helgesen.

Han mener også at økt kunnskap om ulven vil kunne bidra til å redusere konfliktene. Denne innsatsen vil regjeringen gi et løft på 12,6 millioner kroner.

Den nye tilskuddsordningen får en ramme på 20 millioner kroner. Disse pengene skal kunne brukes til næringer som berøres av ulven, til tjenester og til næringsutvikling. Kommunene skal selv fordele midlene.

Samtidig settes 7,4 millioner kroner av til radiomerking av ulv og tettere oppfølging av ulvebestanden.

Fornøyd Åsnes-varaordfører

Kristian Botten Pedersen (V), varaordfører i Åsnes kommune, sier i en uttalelse at det er med glede han ser det settes av midler til nettopp dette.

– Selv om ikke summen er den aller største, så er det prinsipielt viktig å komme inn i denne omgang. Målet må være å komme frem til en fullverdig økonomisk kompensasjon, men vi er fornøyde så langt. Nå må det jobbes videre for å øke dette i neste budsjettomgang til høsten, sier Botten Pedersen.

Han minner om at Åsnes Venstre 6. april hadde årsmøte, og vedtok der følgende uttalelse:

«Vi mener Åsnes kommune, i likhet med andre kommuner som har fått redusert sitt inntektspotensial på grunn av ulvesonen, bør få statlige omstillingsmidler for å fremme annen næring. Omstillingsmidlene bør hovedsaklig gå til å støtte lokal grundervirksomhet og små og mellomstore bedrifter i kommunen, med det mål om å skape flere arbeidsplasser og å snu den negative befolkningsvekst».