– Ulverettssaken har internasjonal betydning

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Rettssaken om norsk ulveforvaltning har internasjonal betydning, mener Verdens Naturfond WWFs advokat Carl Philip Fleischer.

DEL

– Norge er et land som markedsfører seg som foregangsland blant annet på miljøvern. Det Norge gjør, vil skape presedens internasjonalt og i Europa, sa Fleischer da rettssaken mot staten om ulveforvaltningen startet i Oslo tingrett tirsdag.

Han mener både grunnloven og naturmangfoldloven forplikter norske myndigheter til å sikre en livskraftig bestand av ulv i Norge og hevder regjeringen brøt disse forpliktelsene da den tillot så omfattende jakt denne vinteren, hvor 28 ulver ble skutt.

Han anslår at det nå bare er omkring 45 ulver som har tilhold kun i Norge, basert på foreløpige tall fra Miljødirektoratet.

– Hvor mye ulv kan man skyte uten at det truer artens overlevelse, når det er en kritisk truet art? spurte han retorisk.

Norge er også forpliktet av Bernkonvensjonen om truede arter til å sikre at ulven overlever i Norge, påpeker WWFs advokat. Konvensjonen har riktignok unntaksbestemmelser for å ta vare på andre interesser, som er bakt inn i naturmangfoldloven, men Fleischer mener Norge har lagt seg på en «ekstrem tolkning».

Dersom alle andre land hadde lagt seg på Norges linje, og holdt artene nede på et kritisk truet nivå, ville man ikke oppnå konvensjonens formål, konstaterer han.

Oslo tingrett har satt av fire dager til saken der WWF har anlagt mot staten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.