Ny telling viser nesten 100 ulv i Norge - rundt 50 bor i grensestrøkene

Foreløpig telling har påvist nesten 100 ulv i Norge. rundt 50 av disse bor i grensestrøkene.