Flertallet i felles fylkesting for Hedmark og Oppland samlet seg onsdag om en krass uttalelse mot regjeringens ulvemelding og krav om reduksjon i bestandsmålet.

MDG talte felles fylkesting midt imot med krav om en økning i bestandsmålet.

Mistet støtte fra Venstre og SV

I utgangspunktet var MDG enig med Venstre og SV om en felles uttalelse, men disse partiene kunne ikke støtte noen økning i bestandsmålet. Dermed var det kun MDG i de to fylkene som støttet følgende formulering:

"Det må jobbes for en moderat økning av bestandsmålet for ulv for å ivareta nasjonale forpliktelser for rødlistede arter og Bernkonvensjonen. Bestandsmålene må samordnes med Sverige."

Det må nevnes at MGD også gikk inn for å bedre rammene i forhold til uttak av skadeulv.

Vil forstå alle parter i ulvekonflikten

– Vi er opptatt av å forstå alle parter i denne saken, uttalte Bård Sødal Grasbekk fra MDG Hedmark fra talerstolen.

Det vakte oppsikt da Halvard Klevmark fra MDG Oppland fra samme talerstol ba om en definisjon på hva ulvesonen er. Videre uttalte han at det er naivt å tro at ulven er den eneste årsaken til at distriktene forvitrer.

– Å fjerne alle rovdyr vil ikke føre til mindre forgubbing og misnøye, fastslo han.

Etter at Venstre og SV i begge fylker hadde tatt avstand fra forslaget om en moderat økning i bestandsmålet for ulv, ble det stilt spørsmål om MDG opprettholdt forslaget. Etter et kort gruppemøte var konklusjonen klar. Forslaget ble opprettholdt. Det fikk kun MDGs stemmer.