Hver sjette tiendeklassing (16,1 %) ved Glommasvingen skole i Sør-Odal føler seg mobbet. Tallet er skyhøyt over landssnittet (7,4 %). Slik kan det ikke fortsette.

Det kanskje mest sjokkerende ved tallene, er at hele 11,1 prosent – altså mer enn én av ti elever – oppgir at de er blitt mobbet av voksne på skolen. På landsbasis er dette tallet tre prosent. Tallene stammer fra elevundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet står bak.

Skoleledelsen sier til Glåmdalen at undersøkelsen tas på alvor, at man skal grave dypere i resultatene og iverksette ytterligere tiltak. Gode intensjoner, som må følges opp med praktisk handling. Mer enn noensinne trenger Glommasvingen stabilitet og kvalitet på ledersiden. Utfordringen er formidabel. Mobbing rammer hele skolen, også de som ikke er direkte involvert, fordi så mye tid og krefter må brukes på andre ting enn undervisning.

Konsekvensene av mobbing er omfattende og godt dokumentert. En forskningsoppsummering publisert av Utdanningsdirektoratet gjør det klinkende klart at elever som er utsatt for mobbing har økt risiko for et bredt spekter av helseproblemer, økt fravær og dårligere skoleprestasjoner. Alvorlige følger både på individ og samfunnsnivå, altså. Oppsummert handler det blant annet om følgende:

* Nedsatt selvtillit.

* Ensomhet.

* Emosjonelle plager som depresjon og angst.

* Psykosomatiske problemer som for eksempel hodepine, magesmerte, ryggsmerte, kvalme, anspenthet og søvnproblemer.

* Selvmordstanker og selvmordsforsøk.

* Psykotiske symptomer.

* Posttraumatisk stress-symptomer.

* Atferdsproblemer og rusmiddelbruk.

Å ha et høyt antall elever som er utsatt for mobbing, vil over tid gi alvorlige konsekvenser. Det er ikke en spekulasjon, men fakta. Kommunen og skoleledelsen har derfor en ekstremt viktig oppgave foran seg, når de nå skal få bukt med mobbeproblematikken på Glommasvingen skole. Det er uholdbart og uakseptabelt at en av seks opplever seg utsatt for mobbing, uansett om det er av medelever eller voksne på skolen.

Hvis noen har vært usikre på hva som er jobb nummer én i skolesektoren i Sør-Odal framover, har de fått det svart på hvitt nå.