Da blir det arrangementer både på dag- og kveldstid over hele Kongsvinger. Både dagens innbyggere og potensielle innflyttere er velkommen til å delta.

– Vi skal bruke mange kjente markedsføringstiltak for å få ut informasjonen til flest mulig, men fortsatt er det ingen ting som slår framsnakkingen familie og venner gjør. Skal vi lykkes med kampanjen, må alle bidra – og de som har utflyttede familiemedlemmer eller bekjente må kjenne sin besøkelsestid, sier Lars Gillund og Kjersti Wangen i Klosser Innovasjon.

De er godt i gang med planleggingen av «Norges største reunion» i Kongsvinger lørdag 1. februar neste år.

– Mange av de uteboende har søsken, venner, besteforeldre i regionen. Vi tror at mange av disse ønsker «sine» hjem, samtidig som de egentlig ikke vet nok om hva som skjer i regionen i dag til å kunne overbevise sine. Da trenger de gode argumenter og bedre innsikt i alt som skjer og da er «Norges Største Reunion» dagen for å skaffe seg det, legger de til.

Noe av det de skal få fram er: Her finnes det spennende karrieremuligheter, næringslivet er variert og spennende – og området har glimrende bokvaliteter uansett aldersgruppe.

Midt i målgruppa

– Jeg er selv en av dem som valgte å flytte tilbake med familie. I prosessen var vi litt i tvil, både om det fantes aktuelle attraktive jobber, eller om tjeneste- og aktivitetstilbudet var godt nok. men etter å ha flyttet, ble vi raskt ganske overveldet over mulighetene regionen gir og har, forteller Marthe Ødegaard, som er kommunikasjonsrådgiver i Klosser – og har stor tro på at prosjektet kan lokke flere innbyggere hit.

Hun er selv tidlig i 30-årene og kom hit fra hovedstadsområdet, og slik sett midt i den mest aktuelle målgruppen for satsingen.

– Ikke bare skjer det mye mer her enn vi trodde. Noe annet positivt som er ganske slående er det sterke engasjementet som finnes. Mange kan noe – o vil noe!

Står samlet

Flere lokale banker samt Glåmdalen er blant næringslivsaktørene som støtter det uvanlige tiltaket – og flere har varslet at de vil bidra.

– Vi må alle være gode ambassadører for denne kampanjen, for her handler det om felles interesser på tvers av kommunegrenser. En nyansatt i Kongsvinger kan like gjerne bosette seg i Solør eller Odalen som i regionsenteret. Derfor må vi bruke ressursene samlet, og bidra til felles vekst, sier Erik Brinch Lund, markedssjef i Grue sparebank.

Han får støtte av regionbanksjef June S. Vinje i Sparebank1 Østlandet:

– Et sterkt regionsenter er en viktig forutsetning for vekst også i distriktene, og det har heldigvis de fleste skjønt, legger hun til.

Stappfull av aktiviteter

Denne lørdagen skal bli stappfull av aktivitetstilbud og -innslag i Kongsvinger sentrum.

På dagtid skal det meste foregå ved og rundt rådhusplassen: Stands med offentlige og private aktører, presentasjoner av suksesshistorier fra lokalt næringsliv – samt interessante historier om og med enkeltmennesker som bor her.

Både for de yngste og de voksne blir det ulike underholdningsinnslag, men hele opplegget er ennå ikke spikret i detalj.

På kveldstid trommes det sammen til en stor fest med ulike innslag i storhallen, og det skal bli rimelige billettpriser.

LoveShack blir kveldens store musikalske trekkplaster.

Og, bare for å ha nevnt det: Dagen etter går den tradisjonelle Vinterfestivalen av stabelen.

– Målet er å skape ei helg med uforglemmelige opplevelser for så mange som mulig. Vi skal vise at dette er en attraktiv og aktiv region med mangfold og innhold som kan friste til å flytte hit, slår arrangørene fast.

Flere utfordringer

Utviklingen regionalt er samlet sett full av positive elementer – blant annet er det skapt flere hundre nye arbeidsplasser de siste årene.

Likevel er det noen tydelige utfordringer, for folketallsutviklingen er fortsatt skuffende:

* Både det offentlige og næringslivet sliter med å rekruttere kompetent arbeidskraft til spennende stillinger (fagarbeidere og høgskole-/universitetsutdannede).

* Vi når ikke ut til de som har flyttet ut fra regionen. De kjenner ikke til alt det spennende og som skjer i regionen, og tror ikke det finnes relevante jobber for dem etter endt utdanning.

* Mange av dagens innbyggere har heller ikke oversikt over alt det positive som skjer her, og den spennende utviklingen i næringslivet.

* Framskriving av befolkningsutviklingen viser at det trengs innflytting av flere 30-40-åringer til distriktet for å unngå befolkningsnedgang i framtida.

– Denne helga blir en suveren mulighet til å vise bredden i bokvalitet og arbeidsliv som regionen faktisk har. Det betyr ikke at alt er perfekt her, men som en småby og region med en drøy times tid i avstand til hovedstaden er vi egentlig et langt mer attraktivt område enn mange tror både når det gjelder jobb og fritid.