Tviholder på optimismen

God salg: Boligmeglere forteller om bra aktivitet, men vil få det tøffere.

God salg: Boligmeglere forteller om bra aktivitet, men vil få det tøffere.

Boliger selges langt over takst, og eiendomsmeglerne forteller om flere salg under koronakrisen enn i tilsvarende periode i fjor. Kan virkelig eiendomsmarkedet lokalt være så annerledes enn i resten av landet?

DEL

LEDER: Kan boligmarkedet her i distriktet gå tilnærmet uberørt gjennom krisen? Gledelig, men merkelig, i så fall.

PÅ NBBLs boligmarkedsbarometer (måler folks forventninger til prisutvikling) for april, faller andelen som tror på stigende boligpriser sterkt her i landet. Mens 58 prosent trodde på stigende boligpriser i februar, er andelen nå i april nede i 15 prosent. 41 prosent tror på fallende priser framover. Bare denne forventningen om lavere priser kan påvirke markedet. Eiendom Norges prisstatistikk viser da også at prisnivået falt med 1,4 prosent i mars, også korrigert for sesongvariasjoner. Statistikken baserer ser på eiendommer annonsert på Finn.no, og omfatter rundt 70 prosent av alle boliger som omsettes.

Et prisfall på 1,4 prosent i en så spesiell måned som mars var, er på ingen måte noe boligkrakk. Det er snarere oppsiktsvekkende lavt. Og lokale meglere melder altså om godt salg og gode priser – et boligmarked som fungerer.

Men bransjen kan neppe forvente å gå tilnærmet uberørt gjennom denne krisetiden. Smitteverntiltakene gjør det per i dag tilnærmet umulig å arrangere fellesvisninger. Samtidig blir stadig flere usikre på sin egen økonomiske framtid og setter beslutninger om store investeringer på vent. Man trenger ikke gå lenger enn til nærmeste bilforhandler for å få bekreftet det. Pengene sitter litt lenger inne hos de fleste av oss om dagen. Bilsalget i Europa ble halvert i mars, i Norge var det ned 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Så foreløpig mer et bilkrakk enn boligkrakk, altså.

Vi har sans for optimisme, og at de lokale meglerne tviholder på den selv i disse tider. Men det blir nok noen tøffe uker og måneder framover for dem også. Koronaviruset levner de færreste uberørt, dessverre.


Artikkeltags