Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikter. Ett av fem barn i slike områder står i dag uten utdanning. TV-aksjonen har som mål å gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

På Skarnes kan ungene få føle litt på hvordan det kan være å gå på skole der det er krig og kriser. Det er også mange som ikke får utdanning i det hele tatt, fordi det er for farlig å gå til skolen.

– Ja, søndag har vi et spesielt opplegg på biblioteket på Skarnes. Hit kommer Eldrid Midttun, som arrangerer en «flyktningskole» på biblioteket, sier Grete Ravn Omdal i Kvinnenettverket i Sør-Odal.

Hun og Jorunn Lindblad har arbeidet sammen med Midttun tidligere med flyktningspørsmål, og nå bruker de sin erfaring til å dele med seg. Arrangementet starter klokka to søndag.

Ungene får sin egen undervisning på biblioteket, og det en helt annen opplevelse enn de er vant til fra barnehage og skole i det daglige.

De voksne får høre foredrag om temaet for TV-aksjonen, og en flyktning forteller selv sin historie. Opplegget er et samarbeid mellom kommunen, biblioteket og kvinnenettverket.