– Vi er ganske godt dekket i de mindre stedene i kommunen, men mangler fortsatt en del frivillige for å få besøkt alle husstandene i byen, sier Uno Arnesen i Byen Vår, som organsierer TV-aksjonen lokalt hos oss.

– Vi må ha nærmere 100 bøssebærere for å få dekket Kongsvinger sentrum, og vi mangler fortsatt en del områder der vi trenger folk til å gå med bøsse. Har du mulighet og lyst, så er det bare å henvende seg til meg eller Byen Vår, sier Arnesen.

Årets tv-aksjon går til Unicefs arbeid for å fremme skolegang og utdanning for barn og ungdom som bor i konfliktfylte og krigsherjede land.

Det er barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan som fokus spesielt er rettet mot.