TV 2-sjef Olav Sandnes sier til sin egen kanal at dette er en gledens dag.

– Det har vært et langt løp, og det har sin naturlige forklaring, men i dag er vi først og fremst veldig, veldig glade, sier han.

Behandlingen av TV 2s søknad har blitt utsatt og forsinket, men onsdag formiddag undertegner Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande (V) avtalen i Media City i Bergen.

Avtalen innebærer at TV 2 vil være kommersiell allmennkringkaster de neste fem årene.

TV 2 var eneste søker på utlysningen som kommersiell allmennkringkaster da fristen gikk ut i september i fjor.

I utlysningen ble det klart at staten vil kompensere TV-kanalen som får oppdraget med inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Totalt kan TV 2 altså få 675 millioner kroner i løpet av avtaleperioden.

Utlysningsteksten inneholdt et eksplisitt krav om at hovedredaksjonen og sentral nyhetsredaksjon skal være lokalisert minst ti mil utenfor Oslo, men TV 2 har argumentert mot dette kravet i sin søknad.

Utlysningen inneholdt også krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og TV-drama.

Norskspråklige programmer må utgjøre minst 50 prosent av sendetiden, ifølge utlysningen i fjor.

Detaljene i den nye avtalen som inngås onsdag er foreløpig ikke kjent.