Sommeren er her. Motorsykler, mopeder og sommerbiler er vårpusset og klare for turer i by og bygd. I de tusen hjem sitter mange og planlegger sommerferie på kryss og tvers av landet. Det står innenlandsferie på programmet for de fleste også i år. Det kan bli trangt om plassen på veiene våre i ukene som kommer. Heldigvis har det aldri vært tryggere å ferdes på dem.

93 personer omkom på norske veier i 2020, viser Statistisk sentralbyrås statistikk. Ikke siden 1947 har vi hatt under 100 drepte i trafikken i løpet av et år. Antall hardt skadde økte imidlertid til 627 personer, 62 flere enn i 2019.

Stortinget vedtok i 2001 en Nullvisjon i trafikken, som innebærer at ingen skal bli drept eller hardt skadd på norske veier. Et delmål er maksimalt 350 omkomne og hardt skadde i 2030. I fjor endte vi altså på litt over det dobbelte (720). Det er fortsatt et stykke til målet.

«Nullvisjonen – om null drepte og hardt skadde i trafikken – bidro til at vi endret fokus i vårt arbeid med trafikksikkerhet. Oppmerksomheten ble flyttet fra alle ulykker til de mest alvorlige ulykkene – de som ødelegger liv. Skiftet har vært avgjørende for at vi i Norge de siste seks årene har hatt den laveste dødsrisikoen i trafikken i Europa», uttalte Guro Ranes, som leder arbeidet med trafikksikkerhet i Statens vegvesen, i en pressemelding forrige uke.

19 – hver femte – av dem som omkom i trafikken i fjor, kjørte MC eller moped. Det er to flere enn året før. Av de hardt skadde var 161 førere eller passasjerer på motorsykkel. Det er en økning på 22 personer, sammenlignet med 2019. Her går det feil vei.

Norge og Sverige er sammen om å ha den laveste dødsrisikoen på sine veier. I begge land var det i 2020 rekordlave 18 trafikkdrepte per million innbyggere. Mange av de alvorligste ulykkene skjer fortsatt om sommeren. Så ta det pent når sola steker – enten du skal på en kosetur på motorsykkelen, en svipptur til stranda eller legger ut på norgesferie. Visjonen er null. Vi har ingen å miste.