20. mars ble egenandelen for ungdom benytter seg av tilbudet Trygt hjem økt til 69 kroner. På helligdager økte egenandelen til 100 kroner.

Samtidig ble målgruppen for ordningen endret fra 15 til 22 år til 15 til 21 år.

Trygt hjem-ordningen ble i sin tid lansert som et trafikksikkerhetstiltak for ungdom. Tanken er at ungdom skal kunne delta i sosiale aktiviteter uten å være avhengig av uerfarne sjåfører eller pirattaxi-ordninger.

I desember senkes altså prisen på ordningen til 50 kroner.

– Dette er årets julegave fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg til ungdommen i Hedmark. Det er viktig å få de unge trygt hjem på mørke og kalde desemberkvelder, sier leder i HTU, Gunn Randi Fjæstad.

 

Leder i Ungdommens fylkesting, Isak Formoe, er glad for at prisen settes ned i årets siste måned.

– For ungdom er egenandelen viktig, sier han.

Årsaken til at egenandelen ble skrudd opp tidligere i år var at hele ordningen sto i fare på grunn av overforbruk.

– Bortsett fra 2018 og en periode fra 2010 til 2013 – da egenandelen var oppe i 75 kroner – har prisen stått stille siden ordningen med Trygt hjem for en 50-lapp ble lansert i 2004. Det har ikke drosjeprisene gjort. Dessuten kjøres mange av turene på dager og tidspunkter da det er ekstra dyrt å ta drosje. Endringene Endringene i retningslinjer og egenandel ble gjort i god dialog med Ungdommens fylkesting og jeg vil berømme ungdommen for konstruktive løsninger. Om det er egenandelen eller andre faktorer som spiller inn for at ordningen er mindre brukt i 2018 er usikkert, men forbruket i kroner hittil i år ligger godt under vedtatt budsjett. Det er bakgrunnen for å gå ned igjen i desember, sier Fjæstad og legger til:

– Vi har erfaring for at mange velger å komme trygt hjem med taxi i desember, særlig i jule- og nyttårshelga. Vi ønsker at de skal velge denne løsningen også i år, sier hun.