Det er Hedmark fylkeskommune som finansierer ordningen, som er et trafikksikkerhetstiltak. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg administrerer den. Det var satt av 2,61 millioner kroner til ordningen i 2017, men det holdt ikke. Budsjettsprekken ble på over 400.000 kroner, og det er årsaken til at det nå ikke er noen veg utenom innstramningene, som ble vedtatt i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg torsdag, og som skal gjelde fra 20. mars.

Setter ned aldersgrensen

Ikke bare blir det dyrere å benytte seg av ordningen, målgruppa er også endret. Fra 20. mars skal ordningen gjelde for ungdom i alderen 15 til 21 år. Til nå har den omfattet ungdom helt opp til 22 år. Det er Ungdommens fylkesting (UFT) som har foreslått denne innskrenkingen. 

Ordningen, som lenge het Trygt hjem for en 50-lapp, har stort sett kostet nettopp 50 kroner fram til nå. En periode var prisen oppe i 75 kroner (Trygt hjem for 75), men da var det færre som benyttet seg av tilbudet.

Ingen veg utenom

Nå er det ingen veg utenom prisøkning. Egenandelen blir nå 69 kroner på vanlige helger og 100 kroner på såkalte røde dager som natt til 2. juledag og 3. juledag, natt til 1. januar, natt til langfredag, påskelørdag og 1. påskedag, samt natt til 1. mai, 17. mai og 1. pinsedag.

Transport må forhåndsbestilles innen klokka 20 samme kveld som ordningen skal benyttes. Det skal vises legitimasjon ved påstigning i drosjen. Passasjerer som møter opp for å benytte tomme seter, betaler 200 kroner.

Marit Nyhuus, sekretær i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg, opplyser at den nye egenandelen ble satt til 69 kroner etter forslag fra UFT, som mener at 70 kroner vil være en avgjørende grense for om ungdom velger Trygt hjem eller mindre trygge måter å komme seg hjem på. UFT er ikke enige i egenandelen på 100 kroner på røde dager, men dette er særlig dyre dager å kjøre drosje på. Dermed så ikke HTU noen annen utveg enn å vedta en høyere pris da.

Flere og flere bruker ordningen

Trygt hjem-ordningen er svært populær. I 2017 var det 8.892 ungdommer i Hedmark som benyttet seg av tilbudet om å bli kjørt hjem med taxi for en egenandel på 50 kroner. Det var 1.544 flere enn året før.

Få nyhetene rett på din mobil

Trafikkaos? Storbrann? Ny ordfører? Nå kan du bli varslet om de viktigste nyhetene fra Glåmdalen direkte på din mobiltelefon.

Det er enkelt og det er helt gratis.