Et uhell er aldri så gærent at det ikke er bra for noe. Når kommunen utførte gravearbeid øverst i Glommengata, ved Gamle Bæreiavegen, kom de i skade til å grave over kabelen som følte når en bil kom til lyskrysset.

Nå legges det ned nye følere som ikke bare føler biler – ei ekstra sløyfe klarer også å føle motorsykler.

 

Det er gutta i Oslo-firma Roadworks Traftec som utfører jobben.

Det første krysset som fikk følere er lysene som møter bilistene som kommer fra Lia og Marikollen når de skal over brua eller rett fram i Glommengata.

I løpet av høsten blir også de andre lyskryssene ordnet.