Etter at regelverket ble endret i fjor, er det fritt fram for alle i alle aldre å bruke de stadig mer populære framkomstmidlene.

– Vi anbefaler alle å bruke hjelm når de bruker elsparkesykkel. Men når det gjelder barn, vil vi gjerne ha et påbud. Dette kommer vi til å ta opp igjen, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til NTB.

I Oslo har skadeomfanget økt hver eneste måned siden elsparkesyklene inntok hovedstaden. I juni registrerte Oslo skadelegevakt 3,6 skader per døgn. Selv om det er flest voksne som blir skadd, er det stadig flere barn å se på elsparkesykler, ifølge Johansen.

Inntil i fjor var det 16-årsgrense på elsparkesykler, men denne ble opphevet av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Vi foreslo 12-årsgrense for bruk av elsparkesykkel, men dette ble ikke tatt til følge. Så nå er det fritt fram, sier Johansen.

Elsparkesykler er klassifisert som sykkel, og dermed gjelder de samme reglene og aktsomhetskravene.

Fakta om regler for elsparkesykler

  • Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel.
  • Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.
  • Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.
  • I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.
  • Sykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.
  • Det er ikke lov å bruke elsparkesykkel i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn.
  • Det er ingen aldersgrense på elsparkesykler, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.

Kilder: regjeringen.no, Dinside.no