Grensehandelen stuper. Antall dagsturer over grensa er halvert siden før pandemien, og selv om vi legger igjen litt mer penger per tur enn før, er det samlede handlebeløpet vi brukte over grensa ned over 50 prosent sammenlignet med 2019, melder SSB. Tallene gjelder for første kvartal. Sammenligner vi med første kvartal i fjor, da vi fortsatt hadde reiserestriksjoner i januar og halve februar, er grensehandelen ned drøyt ni prosent. Også det et betydelig dropp.

Fortsatt er likevel handelslekkasjen til våre naboland, og da først og fremst Sverige, betydelig. 1,9 milliarder kroner ble det handlet for på dagsturer til våre naboland i løpet av årets tre første måneder.

Grensehandelen er rammet av en trippeleffekt:

  • Prisene på dagligvarer har steget voldsomt i Sverige. Mens prisene på matvarer og alkoholfri drikke har økt med 15 prosent i Norge, er prisveksten på tilsvarende varer i Sverige formidable 29 prosent. Dette har ikke bare gjort det mindre attraktiv å fylle handlekurven i nabolandet, det har ført til at svensker i økende grad kommer til Norge for å kjøpe varer som nå er billigere her.
  • Hvor mye du sparer på å harryhandle dreier seg ikke bare om sluttsummen på kassalappen, men også om hva det koster å komme seg til og fra butikkene. Kraftig økning i bensin- og dieselpriser, som mange iallfall i distriktene fyller bilen sin med, har gjort reisen til og fra Sverige mer kostbar. Når du samtidig betaler mer for de varene du handler, går ikke regnestykket alltid opp med positivt fortegn.
  • Kronekursen er svak. Mens du i fjor på denne tiden fikk 1.04 svenske kroner for én norsk, er den svenske krona nå mer verdt enn den norske. Du får rett og slett mindre igjen for pengene dine i andre land. Det fører til at mange tenker seg om to ganger før de reiser utenlands, enten det er snakk om ferie eller eller en kjapp shoppingtur over grensa.

Det positive oppi alt dette, er at når grensehandelen går ned legges det igjen mer penger i lokale butikker. Det er godt nytt for handelsstanden, og bidrar til å trygge lokale arbeidsplasser. For, som administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, sier: «1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, er 1,9 milliarder kroner tapt i Norge».

NHO er redde for at statistikken kan bli en sovepute som hindrer regjeringen i å iverksette andre tiltak for å stagge grensehandelen. Frykten til NHO er at handelslekkasjen vil ta seg opp igjen så snart tidene normaliserer seg og den norske krona styrker seg igjen.

Det er en begrunnet frykt. Samtidig vil tiltakene som trengs for varig å minimere grensehandelen nødvendigvis måtte innbefatte tiltak som å kutte i avgiftene på varer som det tradisjonelt har vært attraktivt å handle i nabolandet. Da snakker vi fort om alkoholholdige drikkevarer, brus, godterier og tobakk. Så lenge det er gode penger å spare på slike varer, vil grensehandelen garantert ta seg opp igjen med en styrket norsk krone.