Tror på en million nye arbeidsplasser i Europa: Mange av disse kan komme i Norge hvis man sørger for at treforedlingen kan foregå her i landet

Forestia jobber kontinuerlig med videreutvikling. Bedriften vil skape mer av treet ved at skogens ressurser først og fremst brukes i industrien til å skape produkter og arbeidsplasser. Deretter kan treavfall gjenvinnes til nye produkter. I siste fase kan avfall brukes til energi.