Den nyetablerte klyngen, som kaller seg for Norwegian Wood Cluster, består av ni  aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg.

– Vi har råstoffet, vi har industrien og vi har nærheten til markedet. Vi har også NTNU på Gjøvik som har som ambisjon å bli den ledende utdanningsinstitusjonen innen industrielt trebyggeri.

Alt dette er et veldig bra utgangspunkt for vår satsing, sier Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR i Moelven og leder for styringsgruppeleden.

En forpliktende avtale ble undertegnet mandag. Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU Gjøvik. Bedriftenes ledere vil være representert i styringsgruppen for klyngen.

Innlandet har de beste forutsetninger

Bjørnstad sier at Innlandet har de beste forutsetninger for å ta en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt.

– Vi skal gjennom et tettere samarbeid jobbe for å utvikle en internasjonalt ledende klynge for industrielt og bærekraftig trebyggeri. Innlandet skal bli best i verden på industriell bygging med tre, sier Bjørnstad i en pressemelding.

Sentrale satsingsområder

Aktørene har pekt ut noen sentrale satsingsområder for samarbeidet.

– Det ene er å øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, det andre er å øke innovasjonsevnen og det tredje er økt kompetanse.

Vi vil også ha fokus på å bygge omdømmet til en næring som er tradisjonell – men som er i en voldsom utvikling. Vi er på full fart inn i «Industri 4.0» – og hele vår industri er avhengig av å henge med i denne utviklingen for å sikre konkurranseevnen. Vi tror vi kommer fortere til målet ved å samarbeide, sier Bjørnstad.

Det skal ansettes en klyngeleder og det vil bli åpnet for flere klyngedeltakere etter hvert.

Tett samarbeid med NTNU

1. januar 2016 ble Høyskolen i Gjøvik endel av NTNU.

 Professor Tom Johnstad i Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Gjøvik sier i pressemeldingen at de klyngene som har lyktes best har et tett og nært samarbeid med utdannings- og FoU-miljøene.

– NTNU ser på etableringen av klyngen som et stort og viktig steg i retning av å videreutvikle næringens bidrag i «det grønne skiftet». Byggenæringen står globalt for 40 prosent av fotavtrykket, og urbant trebyggeri vil derfor være et viktig bidrag til å nå klimamålene, sier Johnstad.

 Han mener at treindustriklyngen vil være en pådriver i denne prosessen med ambisjoner om å bli internasjonalt ledende innen industrialisert og bærekraftig trebyggeri. Landets ledende fagmiljø I tett samarbeid med fagmiljøet i Trondheim har NTNU i Gjøvik ambisjon om å bygge landets ledende fagmiljø innen industrialisert trebyggeri – i tett kobling til andre relevante og ledende fagmiljø nasjonalt og internasjonalt.

Lærlinger og fagskolene er viktige 

 – NTNU vil først og fremst konsentrere seg om industri- og byggsiden av skog- og trenæringen. Andre fagmiljø – som f.eks. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) – er spesialisert på det skogfaglige. Men kompetanse om tre som materiale kan knytte disse ulike fagmiljøene tettere sammen, påpeker Johnstad.

-Aktørene i denne klyngen er også helt avhengig av rekruttering av gode fagarbeidere og operatører og i takt med den teknologiske utviklingen trenger vi også å tilby etterutdanning til de folkene vi dag har ansatt. Det gjelder alle bedriftene som er med i klyngen, så dette vil bli et satsingsområde, sier Bjørnstad.