Hærverk er ikke noe nytt. Men vi har en følelse av at pøbelstrekene med årene er blitt mer utspekulerte. Det holder liksom ikke å spinne en runde rundt fotballbanen, man må ta ti for virkelig å sørge for at gressmatta er ubrukelig i måneder framover. Og tar man seg først inn i et lokale som brukes av en frivillig organisasjon, er det ikke nok å bytte om på salt og sukker. Nei, man må gå grundigere til verks enn som så.

Slik man opplevde i Eidskog sportsskytterlag tidligere denne uka. Lokalet deres, Bomba, ble så grundig og utspekulert herjet med, at man undres over om motivet var ungdommelig «moro» eller beint fram et ønske om å ødelegge for andre.

For her var det antibac i syltetøyet, kaffesøl over alt, et kjøleskap sprayet ned med formfett, dopapir alle andre steder enn der det skal være, tilgrisede speil, vaskemiddel tømt ut og ledninger som var røsket ut av monitorer. Skikkelig moro, altså, for dem som møtte opp for å avvikle skytterstevne. Visstnok er det ikke første gang det skjer i høst, heller.

Så nå er tålmodigheten slutt. Hvis ikke de som de som står bak dette tar kontakt, kan ødeleggelsene bli anmeldt til politiet. Det er forståelig, men synd for dem det gjelder. Blir saken oppklart, kan rampestrekene få mer alvorlige konsekvenser. En plett på rullebladet kan i verste fall begrense mulighetene dine hvis du vil ut i verden å studere, for eksempel.

Hvorvidt politiet vil sette av ressurser til å etterforske håndsprit i syltetøyet og de øvrige ødeleggelsene, er selvsagt en helt annen sak. Hærverk i dette omfanget får ikke nødvendigvis høyeste prioritet hos lovens lange arm. Men for dem som utsettes for det, er det alvorlig nok. De ødelagte fotballbanene for noen uker siden kan komme til å koste hundretusener å sette i stand. I Eidskog blir det mye merarbeid i tillegg til utgifter. Og ikke minst frustrasjon.

«Det er så dårlig gjort overfor medlemmene våre og alle frivillige som hver dag står på for å ha et godt tilbud. Vi har et engasjert og aktiv lag med stort aldersspenn, så slutt med pøbelstrekene – slutt med å ødelegge for oss», sier leder av Eidskog Sportsskyttere, Wenche Horten.

Hennes bønn til kommunen om nye nøkkelkort bør bli hørt. Folk som bare ønsker å ødelegge kan iallfall ikke ha fritt leide lokalene.