Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen døde i helga. Politiet mener det var overdoser. De ble 16 år gamle.

De to jentene ble funnet døde på en privat adresse i Spydeberg i Indre Østfold kommune søndag morgen, og etterlater seg familie og venner i sorg og sjokk. Deler av oppveksten har de bodd i Kongsvinger kommune. Tvillingene var aktive i sosiale medier, og hadde begge tusenvis av seere på videoene sine. Nå kommer det ikke flere oppdateringer.

En mann i 20-årene er foreløpig siktet for uaktsomt drap etter dødsfallene. Han nekter straffskyld og har motsatt seg varetektsfengsling. Tingretten varetektsfengslet ham i fire uker. En annen mann er pågrepet, mistenkt for å ha solgt narkotika til jentene.

Spørsmålene hoper seg opp i kjølvannet av tragedien. Vi skal ikke spekulere i svarene. Det er for tidlig i etterforskningen til det. Politiet vil ikke en gang bekrefte at det er snakk om overdosedødsfall, selv om etterforskningen åpenbart er innrettet som om det er det.

I Kongsvinger har kommunen satt sammen et psykososialt kriseteam. Jentenes bortgang har rammet bredt. De hadde et stort kontaktnett også lokalt. Mange uttrykker sin sorg og medfølelse med de etterlatte i sosiale medier.

Altfor mange dør av overdose her i landet. I 2021, som er det siste året det foreligger statistikk for, var det 241 narkotikautløste dødsfall i Norge. Det er tre ganger så mange som vi mistet i trafikken samme år. Likevel var dette en nedgang, sammenlignet med årene før.

År etter år ligger Norge høyt på statistikken over overdosedødsfall i Europa, sammen med land som Estland og Sverige. Årsakene til dette er sammensatt, også de ulike lands rutiner for rapportering og registrering av overdosedødsfall spiller inn.

At for mange dør av overdoser her i landet, er det uansett bred enighet om. Hvordan man skal få ned dødstallene, er det derimot politisk strid om. Vi famler fortsatt etter den beste løsningen, den som ivaretar både samfunnet og enkeltindividet. Det gjenstår å finne den. Men dette må fortsatt stå høyt på den politiske agenda. For vi kan ikke fortsette å miste så mange som vi gjør i dag. Akkurat som i trafikken må vi ha en nullvisjon.