– Tre er tre for mange, men det er godt at det er en nedgang i antall trafikkdrepte også i Hedmark, sier Marianne Mittet Solbraa, distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark.

Toget har tatt to liv i Hedmark i år, begge de omkomne var bilførere som kolliderte med toget. Den siste av de omkomne var en bilfører mot trailer. I fjor på denne tiden hadde hedmarkstrafikken krevd sju liv.

Dermed har Hedmark den samme utviklingen som landet forøvrig de første ni månedene i år.

Laveste antall på 70 år

111 mistet livet som følge av trafikkulykker i løpet av de første ni månedene i 2016. For 2015 var tallet 87, 2014 var det 126 og i 2013 var det 134.

– Vi er på vei mot et rekordlavt antall drepte i trafikken. Alt tyder på at vi kommer til å ende på rundt 100 drepte. De siste 12 månedene – fra oktober 2016 til september 2017 – har 102 omkommet mennesker i veitrafikken. 2017 kommer til å bli det året med det laveste antall drepte i trafikken på over 70 år, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Vegvesenet er særlig fornøyd med at færre unge trafikanter mister livet som følge av ulykker. Så langt har kun sju personer under 26 mistet livet på norske veier.

– Dette er historisk lavt for en tradisjonelt svært risikoutsatt aldersgruppe, sier Ranes.

Flest møteulykker

Flest omkommer i møteulykker, mens det har vært en betydelig nedgang i antall utforkjøringsulykker, fra 40 døde i fjor til 26 så langt i år.

Trass i den positive utviklingen for trafikkdrepte, er Statens vegvesen likevel urolige for at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke er like god.

– Det har vært en nedgang også i antall hardt skadde i trafikken – fra 656 til 626. Dette er, sammen med dødstallene, likevel over etappemålet satt for 2030 i transportplanen. Innsatsen mot trafikkulykkene må fortsette med uforminsket styrke, sier Ranes.

(©NTB)